templatemo icon
70 LECIE ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW & 700 LAT MIASTA LUBLIN - MIDISAŻ

Związek Polskich Artystów Fotografików jest kontynuacją Fotoklubu Polskiego, który działał w międzywojniu (do roku 1939). W roku 1947 władze państwowe formalnie powołały Polski Związek Fotografików i zatwierdziły jego Statut. Był to pierwszy na świecie związek twórczy zrzeszający fotografików. Jego prezesem został Jan Bułhak. Obecną nazwę: Związek Polskich Artystów Fotografików nadano w roku 1952. Członkowie Okręgu Lubelskiego ZPAF wykazują szeroko pojętą aktywność twórczą i popularyzatorską w zakresie fotografii artystycznej. Przejawia się ona między innymi: wystawami indywidualnymi, prezentacją prac w prestiżowych salonach krajowych i zagranicznych, szkoleniem młodych adeptów fotografii. Doroczne Wystawy Fotografii Okręgu Lubelskiego ZPAF stanowią przegląd dorobku artystów w minionych latach, tradycyjnie eksponowane w: Galerii MDK-2 „Po schodach” w Lublinie, Galerii „Atelier” w Chełmie i Galerii „Ratusz” w Zamościu. Członkowie Okręgu Lubelskiego ZPAF uczestniczyli w dziesiątkach plenerów fotograficznych w Polsce i za granicą (Litwa, Ukraina, Białoruś),integrujących środowiska fotograficzne. Drukiem zostały wydane albumy autorskie członków Okręgu Lubelskiego ZPAF: Ryszarda Karczmarskiego, Dariusza Kosteckiego, Andrzeja Polakowskiego i Grzegorza Zabłockiego, prezentujące ich dorobek twórczy w fotografii artystycznej. W uznaniu zasług wniesionych dla Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego za pracę i zaangażowanie na rzecz kultury, członkowie Okręgu Lubelskiego ZPAF bylinagradzani i wyróżniani przez władze miasta i województwa.

 

 
 
Copyright © 2015 Wernisaże |