templatemo icon
CZESŁAW ROMANOWSKI - MALARSTWO

W Galerii Sztuki Współczesnej "Wirydarz" w Lublinie Czesław Romanowski zaprezentował obrazy z ostatniego okresu twórczości. Absolwentem ASP w Krakowie i katowickigo Wydział Grafiki. W 1995 r. stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Stypendium SPATIF w 2008r. Uczestniczył w ponad pięćdziesięciu wystawach zbiorowych i konkursach oraz jest autorem przeszło trzydziestu wystaw indywidualnych. Uprawia malarstwo, rysunek i projektowanie graficzne.Od 2008 jest prezesem Stowarzyszenia AKWE (Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy). Artysta objawia również zainteresowanie rolą symboli w marzeniach, zachęca nawet do jungowskiej interpretacji jego własnej obrazowości. Symboliczne znaczenie przedstawianych obiektów, wartości oraz emocjonalne traktowanie koloru, przemiany postaci i ich otoczenia ma swą formalną i jednocześnie narracyjną logikę. Te obrazy są pomyślane jak alegorie, w sposób najprostszy, przez egzystencje w jednej przestrzeni różnych symbolicznych przedmiotów, nadaje to aurę snu nawet całkowicie współczesnym przedmiotom. Taka wyobraźnia ma coś z gnozy - pozwala ujawniać się archetypom i chronić je przed gwałtem zadawanym im przez kulturę. Ostatecznie weryfikuje ich wartość naszą wspólna podświadomość, którą artysta uwalnia na swych własnych warunkach. Prowadzi tych, którzy są w stanie odcyfrować te alegorie na poziom, na którym to, co osobiste i bezosobowe łączy się w nierozerwalnej jedności. Kiedy niemal sto lat temu pewien Russo nazywał siebie najlepszym malarzem w stylu nowoczesnym, pojęcie nowoczesności było jeszcze mniej więcej możliwe do zdefiniowania, dzisiaj trzeba chyba poprzestać na określeniu Czesława Romanowskiego jako najlepszego ze znanych, malarza stylu Combarelles.

 

 

 

  >

Copyright © 2015 Wernisaże |