templatemo icon
KRYSTYNA GŁOWNIAK

Urodzona w Lublinie w 1947 r. – absolwentka LO im. Unii Lubelskiej – absolwentka UMCS (filologia polska), KUL ( historia sztuki),studia podyplomowe – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, członek ZPAP, PSNP oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Pełniła przez kilka lat odpowiedzialną funkcję dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida. Opracowała programy autorskie nauczania rysunku i malarstwa dla potrzeb tej szkoły. Wypromowała Szkolę na forum ogólnopolskim udowodniając jej krakowski rodowód i organizując wystawę najlepszych prac dyplomowych w Pałacu Sztuki w Krakowie. Prace artystki znajdują się w kilku prywatnych lub uniwersyteckich kolekcjach (Hamburg, Warszawa, Gdańsk, Amsterdam, Innsbruck, Tocushima, Ułan Bator, Astama) oraz w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym (Kamienica Celejowska), w krakowskim i lubelskim Muzeum Farmacji, w zbiorach Pałacu Opatów Oliwskich w Gdańsku, w Indiach w kolekcji Universtetu Amity. Jest postacią niezwykle ważną w kulturalnym środowisku Lublina, jest osobą obdarzoną wieloma talentami. Niezwykłe przymioty intelektualne, dar wymowy, wrodzone umiejętności managerskie powodowały, że była wyróżniana przeróżnymi funkcjami zawodowymi i społecznymi, zarówno jako pedagog, jak i animator życia kulturalnego w tym niezwykłym mieście pełnym zabytków i śladów wielkiej historii. Jednak jeden z talentów zdołał zyskać sobie szczególne miejsce w biografii i sercu tej bardzo bogatej osobowości. Jest to talent plastyczny, talent wyrastający z wielkiej wrażliwości na piękno, a może sam będący źródłem tej wrażliwości, która doprowadziła Krystynę Głowniak do umiłowania sztuki, już nie tylko jako człowieka nauki, obserwatora i miłośnika, ale kogoś, kto związał swe życie ze sztuką na zasadzie ogromnej profesjonalnej bliskości. Pośród obowiązków naukowych, społecznych, rodzinnych i życiowej codzienności jej talent artystyczny trwał i domagał się swojej realizacji w formie dzieł. Będąc z wykształcenia filologiem i historykiem sztuki Krystyna Głowniak stała się z czasem artystką-malarką w pełni dojrzałą, świadomą swego powołania – pogłębiając nieustannie swoje twórcze doświadczenie realizowała w sposób coraz doskonalszy swoją wizję obrazowej rzeczywistości.

Więcej

 

 

 

  >

Copyright © 2015 Wernisaże |