templatemo icon
WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY - ANNA WASZCZUK - WERNISAŻ - LUBLIN

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Mieczysława Hermana. Przewód kwalifikacyjny I. stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1997 r. Adiunkt w Zakładzie Malarstwa Wydziału Artystycznego UMSC w Lublinie. Interesuje się papierem ręcznie czerpanym. Członek ZPAP i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego "Wiklina". Uczestniczyła w wielu wystawach i plenerach artystycznych. Swoje poszukiwania kieruje na tzw. „fenomen natury”. W procesie tworzenia dzieł Anna Waszczuk pokrywa swoje papiery farbą owoców lasu o bardzo ograniczonej i naturalnej gamie barw natury.

 

  >

Copyright © 2015 Wernisaże |