templatemo icon
CHATKA ŻAKA - MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI - "MIĘDZY NAMI...DIALOG ARTYSTYCZNY"

Organizatorem pleneru jest Fundacja Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” Lublin , Stowarzyszenie Odra-Niemen ze środków Senatu RP. Międzynarodowy Plener Artystyczny pt. „Między nami…Dialog artystyczny” jest kontynuacją ubiegłorocznego pleneru „Poprzez sztukę do wspólnej historii”. Jednym z podejmowanych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych na rzecz współpracy z Polonią z Ukrainy, Włoch jest tworzenie więzi środowisk twórczych w/w Państw. Utrzymywanie kontaktów z Polonią zagraniczną jest istotnym elementem współpracy naszej Fundacji ACK UMCS Chatka Żaka. Plener będzie wymianą doświadczeń na polu twórczym pod hasłem „Między nami…Dialog Artystyczny” z zakresu grafiki, malarstwa, fotografii. Poruszy on istotne problemy emigranta w świecie, relacji międzynarodowych, relacji międzyludzkich. Międzynarodowy plener artystyczny „Między nami… dialog artystyczny” o dużej sile oddziaływania emocjonalnego. \“Mój “Świat uczuć i wyobraźni” – pisała Zofia Rydet – mówi o człowieku zagrożonym już od chwili narodzin, o jego obsesjach, o jego uczuciach, osamotnieniu, pragnieniach, o lęku, przed którym ratuje go tylko miłość, przyjaźń ,o tragedii przemijania, o strachu przed zagładą i zniszczeniem”. Zofia Rydet Uczestniczyć w nich będą zarówno lokalni twórcy z Lublina jak również artyści Ukrainy, Włoch.Twórcy poznawać będą historię miasta Lublina oraz regionu Lubelskiego, historię indywidualną osób poza granicami Polski. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z problematyką emigracji Polonii na panelowych warsztatach poprowadzonych przez wykładowców podczas pleneru. Odbywać się będę wyjazdy plenerowe i poznawcze do stolicy sztuki jakim jest Kazimierz nad Wisłą, zobaczą ślady historii w Kozłówce, poznają piękno pojezierza łęczyńsko - włodawskiego. Odbywać się będą otwarte dyskusje ze znakomitymi prelegentami, artystami, ekspertami w obszarze wielokulturowości , tworzyć będziemy przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu międzykulturowego, językiem sztuki. Udział zięli: Jadwiga Grażyna Szczotka – Fabisiak, Violetta Dryło, Olga Slutska, Julia Turowska, Mieczysław Maławski, Władysław Maławski, Edyta Lisek – Lubaś, Gianfranco Provenzano, Giovanni Scifo.

 

  >

Copyright © 2015 Wernisaże |