templatemo icon
BIBLIOTEKA GŁÓWNA UMCS - JANUSZ KIRENKO

Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko, dziekan-elekt Wydziału Pedagogiki i Psychologii na kadencję 2016-2020 dyrektor instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, kierownik Zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej. W dorobku naukowym posiada 19 monografii autorskich i współautorskich, ok. 200 rozpraw i artykułów naukowych, raportów z badań, prac redakcyjnych, opracowań dydaktycznych w formie do wykorzystania w edukacji specjalnej i zdrowotnej, rehabilitacji, pracy socjalnej, pedagogiki społecznej i pedeutologii. Poza pracą naukow-dydaktyczną i działalnością społeczną zajmuje się malarstwem. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych. W 2007 roku debiutował tomikiem wierszy w konwencji haiku, pt. Nieodgadnione snu udręki, by w kolejnych latach opublikować: W drażliwości swej (2008), Takie tam, portrety, refleksje, impresje (2009), Pejzaż. W poszukiwaniu Harmonii(2012). Jest autorem wspomnień Chwila (2012).

 

  >

Copyright © 2015 Wernisaże |