templatemo icon
Berenika Kowalska

Obrzędy Ludowe” Bereniki Kowalskiej przenoszą nas do uświęconego, dawnego świata tradycji i ludowej pobożności. Ich związek cyklem życia człowieka, ale również z jego wiarą i religią podkreślają także wykonane przez artystkę jedwabne proporce. Pokryte dekoracyjnymi, kwiatowymi motywami tkaniny ukazują połączone ze sobą grupy osób pozbawionych twarzy. Prace te inspirowane są sztandarami używanymi podczas ceremonii kościelnych. Pozy postaci zaczerpnęła artystka dawnych fotografii rodzinnych podnosząc rangę zwykłych ludzi do pozycji świętych wynoszonych na ołtarze. Centrum kompozycji stanowi okrąg wypełniony dekoracją ornamentalną. Ornament - przynależność do polskiej ludowości - jest ich tożsamością, dlatego postacie na batikach nie maja twarzy, bo to kim są i jacy są określa ornament a więc przynależność do tradycji. Kompozycje te nawiązują również do przedstawień Trójcy Św. Odnoszą więc do tematów religijnych. Wypełnienie ich ludową dekoracją przywołuje na myśl głęboki związek życia wiejskiego z obrzędami religii chrześcijańskiej. Te dwa światy przenikają się wzajemnie. Cykl życia człowieka wraz jego najbardziej uświęconymi momentami jest nierozerwalnie związany z wiarą i pobożnością religijną. Oglądając prace odnosi się wrażenie, ze ma się do czynienia z bardzo utalentowaną, młodą artystką, której prace będą często gościły w renomowanych galeriach w kraju i za granicą.

 

   
Copyright © 2015 Wernisaże |