templatemo icon
Agnieszka Wójtowicz

Agnieszka Wójtowicz urodzona w Zamościu. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, kierunek formy użytkowe, specjalność tkanina artystyczna. Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie oraz na Wydziale Artystycznym UMCS. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego, aneks w pracowni fotografii prof. Ireny Nawrot- Trzcińskiej. Zajmuje się twórczo różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysunkiem, fotografią. Pracuje jako projektant wnętrz. Jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Ma za sobą wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych, a za swoje prace otrzymała szereg nagród i wyróżnień. 2015 - Stypendium artystyczne przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin i stypendium artystyczne przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. W październiku 2015 r. w ramach Stypedndium Prezydenta Miasta Lublin w Młodzieżowym Domu Kultury 2 odbył się wernisaż Agnieszki Wójtowicz -"SECESJA LUBELSKA DETAL ARCHITEKTONICZNY". W ramach przyznnego stypendium artystycznego przez Marszałka Województwa Lubelskiego powstał cykl 32 płócien - "W Scenerii miasta; Dokąd" - inspirowanych scenerią miejską, scenografią prawdziwą, naturalną, ale przyjemną, pospolitą. Obraz pewnej "stopklatki" wyjęty luźno bądź dosadnie z interpretowanej przestrzeni miasta, którą jest przystanek autobusowy i jego tablice, pokryte farbą, kurzem, patyną. Stare odrapane nośniki czasu. Sygnowane nie tylko przez czas ale i człowieka, zapisek jego żywota, które mu służą, towarzyszą i są niezbędne aby wskazywać drogę i dać mu odpowiedź na towarzyszące jego ziemskiej wędrówce pytania. Proza życia. Mały banalny wycinek czasu i przestrzeni. Czy istotny?

 

Copyright © 2015 Wernisaże |