templatemo icon
XX Wschodni Salon Sztuki

Przez dwadzieścia lat istnienia Wschodni Salon Sztuki przechodził szereg przemian formalnych. Początkowo była to otwarta wystawa artystów należących do Okręgu Lubelskiego ZPAP, lecz szybko poszerzyła swój zasięg o inne ośrodki w Polsce. Stopniowo była również wzbogacana o twórczość artystów z zagranicy. Od 2003 roku zmieniono jej formułę na wystawę kuratorską, prezentującą różne aspekty twórczości artystycznej. Od 2012 roku formułą Salonu postanowiono uzupełnić o interdyscyplinarną konferencję naukową na której artyści, teoretycy sztuki, filozofowie i historycy sztuki mogliby podjąć dyskusię na tematy nurtujące środowisko sztuki. W poprzednich 19 Salonach mogliśmy podziwiać prace ponad 1000 artystów z Polski i zagranicy, którzy razem zaprezentowali kilka tysięcy dzieł z różnych dziedzin sztuki. Mogliśmy podziwiać mistrzów o ogromnym dorobku artystycznym, jak i tych na początku swojej drogi twórczej, odnoszących obecnie znaczne sukcesy artystyczne. Tegoroczna jubileuszowa wystawa 20 Wschodni Salon Sztuki jest zaproszeniem do spojrzenia nie tylko na teraźniejszość, lecz także w głąb sztuki aktualnej. Na wystawie w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego zostały zaprezentowane najnowsze prace 65 twórców, wsód których znajdziemy wielu znakomitych artystów, pedagogów mistrzów, ale i również niedawnych absolwentów wyższych uczelni artystycznych. .............................................. Wojciech Mendzelewski

Foto: Paweł Znamierowski

 

 
 
Copyright © 2015 Wernisaże |