templatemo icon
"Jego nikt nie zastąpi" - Robert Kuwałek

Historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, kierownik Muzeum - Miejsca Pamięci w Bełżcu do 2007 roku, wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Lublinie. Swoje badania na tematyką dziejów Żydów w Lublinie i na Lubelszczyźnie prowadzi już od kilkunastu lat. Ich efektem jest szereg artykułów w opracowaniach zbiorowych i czasopismach naukowych (m. in. w "Zeszytach Majdanka" t. XXI: "Obóz zagłady w Sobiborze w historiografii polskiej i obcej" oraz "Zbrodnie w lesie krępieckim w świetle zeznań świadków") oraz współautorem książki "Lublin - Jerozolima Królestwa Polskiego", poświęconej dziejom społeczności żydowskiej w Lublinie. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dzięki której mógł prowadzić badania archiwalne w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie oraz National Archives w College Park. Pod koniec 2010 r. wydał książkę pt. „Obóz Zagłady w Bełżcu”, pierwszą monografię na ten temat. Zmarł 5 czerwca 2014 roku we Lwowie. .

 

 

   
Copyright © 2015 Wernisaże |