templatemo icon
Jolanta Studzińska

Na cykl obrazów zatytułowany „Pustki” składają się prace powstałe od roku 2013 do chwili obecnej. W odróżnieniu od moich poprzednich serii malarskich – tym razem skrajne uproszczenie form pozwoliło mi na skupienie uwagi na kolorze, a jednocześnie na budowanie przestrzeni przez subtelne niuanse i przenikania barw przy zastosowaniu monumentalnych płaszczyzn. Światło w tych obrazach promieniuje z ukrytego centralnego źródła, przyciąga wzrok do nieuchwytnego centrum płótna, wciąga patrzącego do wewnątrz obrazu, hipnotyzuje intensywnością i brakiem odniesienia w przestrzeni, do linii czy choćby punktu. Intensywna barwa ulega wytłumieniu zbliżając się do poziomych krawędzi obrazu, sugerując zarazem ciągłość kompozycji wyrwanej z rzeczywistości, z wyimaginowanego pejzażu. Dolne części tych kompozycji malarskich to białe „głuche” płaszczyzny, w których barwy odbijają się, niczym w lustrze wody. Głównym bohaterem tych obrazów stał się kolor i jego światło. Ogromna siła barwy pozwoliła wypełnić „pustkę” bardzo uproszczonej formy i jednocześnie nadać sens wyrazu artystycznego. W tej serii prac przytoczenie linii horyzontu po raz kolejny sygnalizuje odwołanie do pejzażu. To stałe motywy łączące moje malarstwo: prosta geometria, metafora pejzażu i dominacja koloru. JOLANTA STUDZIŃSKA urodziła się w Lublinie w 1975r, ukończyła lubelskie Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W roku 2001 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych San Carlos Uniwersytetu Politechnicznego w Walencji (Hiszpania), które zwieńczyła realizacja pracy doktorskiej pt: “Socrealizm w malarstwie polskim (1949-1955)”, obroniona na tym uniwersytecie w 2008 roku z najwyższą oceną i wyróżnieniem. W 2014 roku ukazała się także książka Jolanty Studzińskiej pt. "Socrealizm w malarstwie polskim" wydana nakładem wydawnictwa PWN. Oprócz pracy naukowej, Jolanta Studzińska zajmuje się zawodowo malarstwem, od roku 1999 bierze udział w wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz konkursach malarskich. Wernisaż miał miejsce w Bibliotece im. Heronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Wernisaże |