templatemo icon
Luba Matraszek

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE I ZWIĄZANE Z NIMI ZWYCZAJE – rozmowa z Lubą Matraszek. Luba Matraszek – wieloletni dydaktyk akademicki na UMCS, pomysłodawca i organizator wystawy fotograficznej p.t. „Jesteśmy”, dokumentującej losy Żydów lubelskich po wojnie. Od lat związana jest z lubelskim oddziałem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Polskich, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego . . .

 

 
Copyright © 2015 Wernisaże |