templatemo icon
Grażyna Laskowska - Cielniak

Grażyna Laskowska - Cielniak urodziła się w 1956 r. w Lub linie. Jest absolwentką Państwowefgo Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Po ukończeniu szkoły średniej do 1994 roku pracowała dekorator wystaw sklepowych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Lublinie. W 2005 roku wyjechała doUSA, a po powrocie zajęła się dekoratorstwem wnętrz. Po ukończeniu szkoły naukę malarstwa i rysunku kontynuowała w Ognisku Plastycznym działającym przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie pod kierunkiem profesora Waldemara Arbaczewskiego. Przez cały okres pracy zawodowej nie utraciła kontaktu z malarstwem, które z czasem stało się jej wielką pasją i radością. Szczególne miejsce w twórczości artystki zajmują ikony. Autorka w malarstwie posługuje się różnymi technikami; pastelą suchą, farbami olejnymi, temperą jajową, akrylami. Wiecznie poszukująca, opracowała kilka technik własnych, między innymi akryl z fakturą czy malarstwo na drewnie z wykorzystaniem rysunku drewna. Prace autorki prezentowane były w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Anglii i Polski.

 

   
Copyright © 2015 Wernisaże |