templatemo icon
KRYSTYNA GŁOWNIAK - MALARSTWO - LUBLIN 2020

Urodzona w Lublinie. – absolwentka LO im. Unii Lubelskiej – absolwentka UMCS (filologia polska), KUL ( historia sztuki),studia podyplomowe – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, członek ZPAP, PSNP oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Pełniła przez kilka lat odpowiedzialną funkcję dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida. Opracowała programy autorskienauczania rysunku i malarstwa dla potrzeb tej szkoły. Wypromowała Szkolę na forum ogólnopolskim udowodniając jej krakowski rodowód i organizując wystawę najlepszych prac dyplomowych w Pałacu Sztuki w Krakowie.

Prace artystkiznajdują się w kilku prywatnych lub uniwersyteckich kolekcjach (Hamburg, Warszawa, Gdańsk, Amsterdam, Innsbruck, Tocushima, Ułan Bator, Astama) oraz w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym (Kamienica Celejowska), w krakowskim i lubelskim Muzeum Farmacji, w zbiorach Pałacu Opatów Oliwskich w Gdańsku, w Indiach w kolekcji Universtetu Amity.

Jest postacią niezwykle ważną w kulturalnym środowisku Lublina, jest osobą obdarzoną wieloma talentami. Niezwykłe przymioty intelektualne, dar wymowy, wrodzone umiejętności managerskie powodowały, że była wyróżniana przeróżnymi funkcjami zawodowymi i społecznymi, zarówno jako pedagog, jak i animator życia kulturalnego w tym niezwykłym mieście pełnym zabytków i śladów wielkiej historii.

Więcej

 

 

Copyright © 2015 Wernisaże |