templatemo icon
55 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W LUBLINIE

W obecnym 2019 roku obchodzimy 55 rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Jest to oczywiście okazja do świętowania, ale także do refleksji, wspomnień i podsumowań dotychczasowej pracy. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Podstawowe cele tej działalności to krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych oraz opieka nad nieprofesjonalnym ruchem plastycznym. Utrzymuje się ze składek i darowizn członków, działalności własnej galerii i ogniska plastycznego oraz okazjonalnych darowizn sponsorów. Większe imprezy dotowane były i są przez Wydziały Kultury Urzędów: Miejskiego w Lublinie i Puławach, Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Lublinie, a także Ministerstwo Kultury i Sztuki. Towarzystwo posiada własne Koło w Puławach. TPSP posiada własną siedzibę przy ul. Grodzkiej i realizuje swoje cele między innymi poprzez prezentacje wystaw plastyki profesjonalnej i amatorskiej we własnej galerii „Przy Bramie”. Prowadzi Ognisko Plastyczne dla młodzieży i dorosłych. Założone zostało dzięki pomocy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Zatrudnia zarówno nauczycieli akademickich jak i nauczycieli liceum plastycznego W ostatnich latach ognisko odpowiadając na zapotrzebowanie członków TPSP wprowadziło oprócz kursów rysunku i malarstwa (stopnia podstawowego i zaawansowanego) kursy malowania akwareli, ikon i aktu. Działalność edukacyjna, która jednocześnie integruje środowisko Towarzystwa to: plenery malarskie organizowane w Polsce i za granicą, wycieczki na wystawy i prelekcje o sztuce. Od kilku lat w galerii TPSP odbywają się również spotkania poetyckie. Warto przypomnieć, że TPSP było w ostatnich latach kilkakrotnie wyróżniane: w 2014 r. podczas obchodów jubileuszu 50-lecia otrzymało Medal Prezydenta Miasta Lublin, w 2018 r. w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców otrzymało Medal 700-lecia Miasta Lublin, a w obecnym 2019 r. podczas Gali Kultury 28 maja w uznaniu za znaczący wpływ na upowszechnianie sztuk pięknych otrzymało Medal Unii Lubelskiej wręczony osobiście przez Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka prezes TPSP Marii Teresińskiej-Wieczorek. Na zakończenie należy dodać kilka słów o Jubileuszowej Wystawie 55-lecia TPSP w Lublinie. Jest to wystawa o formie otwartej na różne grupy członków TPSP i dająca możliwość zaprezentowania swojej pracy każdemu uczestnikowi stanowiąc w miarę pełny przekrój dokonań plastycznych członków TPSP w Lublinie umożliwia też poznanie efektów ich pracy odbiorcom. Natomiast Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, mimo że w naszym mieście w ostatnim dziesięcioleciu powstało wiele nowych środowisk, ugrupowań,ruchów i szkół plastycznych, nadal pełni swoje zadanie odpowiadając na oczekiwania i potrzeby nieprofesjonalnego środowiska malarskiego. Od lutego 2019 r. nowym prezesem Towarzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych w Lublinie jest Maria Teresińska-Wieczorek

Elwira Wasak

 

 

Copyright © 2015 Wernisaże |