templatemo icon
"WYSTAWA MALARSTWA FRANCISZKA MAŚLUSZCZAKA - GALERIA WIRYDARZ- LUBLIN

Liceum Plastycznego w Zamościu, w 1968 r. Ukończył ASP w Warszawie. Dyplom artysty sztuk pięknych uzyskał w 1974 r. w pracowni grafiki pod kierunkiem prof. Juliana Pałki. Największy wpływ na edukację artysty wywarł prof. Janusz Strzałecki.

Franciszek Maśluszczak brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego obrazy olejne, grafiki i rysunki znalazły swoje miejsce w zbiorach muzealnych w kraju i kolekcjach prywatnych. Autor ilustracji książek dla dorosłych i dla dzieci. Projektuje okładki, wydawnictwa i plakaty. jego prace zamieszczane są w różnych tytułach codziennej prasy polskiej. Od 1995 roku współpracuje z redakcją dziennika „Rzeczpospolita”. Jego losy pokrótce opisywała w swojej książce „Taniec na cudzym weselu” Hanna Krall. Laureat miasta stołecznego Warszawy za całokształt twórczości. Członek ZPAP i Rady programowej Związku. .

Maśluszczak zasiada w Radzie Artystycznej ZPAP oraz Komisji Architektoniczno-Artystycznej przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Jest laureatem nagrody miasta stołecznego Warszawy za całokształt twórczości, nagrody im. Brata Alberta w Rzeszowie oraz nagrody Aukcji Wielkiego Serca w Krakowie (2004).

Twórczość Franciszka Maśluszczaka zaliczana bywa do nurtu metaforycznego w sztuce polskiej. Jego prace ukazują zazwyczaj człowieka uwikłanego w zdarzenia potocznej codzienności. Artysta często czerpie z własnych doświadczeń oraz wnikliwej obserwacji świata. Lubi powracać na płótnach do wspomnień z lat młodości, bliskich sobie osób oraz miejsc - głównie małych miasteczek. Postacie kreowane przez Maśluszczaka poddawane są artystycznej stylizacji, która polega na charakterystycznej deformacji ciała. Jak napisała Joanna Szeligowska-Farquhar, kuratorka jednej z wystaw artysty: .

 

 

Copyright © 2015 Wernisaże |