templatemo icon
ANNA SYTA

Anna Syta urodziła się w Tychach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie (1996 r.) oraz historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2002 r.). W latach 1996-2004 uczestniczyła w działaniach Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA w Łęcznej. Obecnie jest pracownikiem Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Mieszka i tworzy w Lublinie. W swojej pracy twórczej przeszła wiele fascynacji różnymi tematami i technikami plastycznymi: fotografią, rysunkiem, malarstwem akrylowym, olejnym, akwarelą, wreszcie temperą żółtkową. Uczestniczyła w wielu plenerach w kraju i za granicą, prezentując obfity dorobek na wystawach indywidualnych i zbiorowych Podczas studiów poznała średniowieczne malarstwo tablicowe, którego technologię zgłębiała poprzez kopiowanie arcydzieł późnogotyckiego malarstwa czeskiego w pracowni konserwacji zabytków KUL. Z biegiem czasu tematyka religijna zyskała najważniejsze miejsce w jej twórczości.

GALERIASYTA

 

   
Copyright © 2015 Wernisaże |